Våra rum

Våra rum är designade för att passa grupper om 2-6 personer. Tillsammans blir ni "inlåsta" i ett temarum. Ni har sedan 60 minuter på er att med hjälp av de ledtrådar, föremål och koder ni hittar lösa de gåtor och problem ni ställs inför, slutföra ert uppdrag och ta er ut. Inga förkunskaper krävs. Aktiviteten är heller inte fysiskt krävande utan här värdesätts ett skarpt sinne och förmågan att samarbeta.

Skjulet

Under uppbyggnad