Det hemliga boksällskapet

Ni är övertygade om att världen är full av konspirationer och ser som er livsuppgift att bevisa för världen hur allt verkligen ligger till. Ni har åratals av studier bakom er och allt viktigt material ligger i tryggt förvar i ett hemligt bokvalv. Snart är det dags att ge världen sanningen! Men så avlider plötsligt er ordförande John under oklara omständigheter. Han som var anförtrodd att ansvara för nyckeln, den enda i sitt slag, som leder in i valvet. Nu är han död, ingen vet var han förvarade nyckeln och om en timme kommer auktionsförrättaren som ska sälja Johns alla ägodelar. Ni är säkra på att ni åter är utsatta för en konspiration! Hinner ni hitta nyckeln innan det är för sent och rädda er forskning till eftervärlden? Om någon ska lyckas tyda och följa Johns kluriga ledtrådar är det ni, hans närmsta vänner. Lycka till; klockan tickar!


Detta rum är spelbart på 2-6 personer men rekommenderat antal är 3-5.